NEW

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบเงินสมทบ ณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

70396395_538105196960431_8465051713424850944_o

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา มอบน้ำดื่มสิ่งของและเงินสมทบศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี และคณะผู้บริหารเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ในการนี้ท่านอธิการบดีได้ให้บุคลากรสังกัดสำนักกิจการนักศึกษา และองค์การนักศึกษา ได้ช่วยเหลือในการจัดชุดสิ่งของไว้สำหรับแจกจ่ายในโอกาสต่อไป..  (เพิ่มเติม…)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงพื้นที่อุทกภัยในอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

dsc_0708

วันที่ 9 กันยายน 2562  เวลา 09.49 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา นำเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  พร้อมนำอาหาร น้ำดื่ม  และวัตถุดิบประกอบอาหาร  สำหรับศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยตำบลพนมไพร  และตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร  และนั่งเรือลงตรวจเยี่ยม  ให้กำลังใจกับผู้ประสบภัย  จำนวน 3 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านชีเฒ่า บ้านแสนสุข บ้านดอนแดง  ในพื้นประสบภัยน้ำท่วมของอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และมอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือให้กับทีมกู้ภัยในครั้งนี้ด้วย…. (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 (143) /2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_0359

วันนี้(22 สิงหาคม  2562) เวลา 09.29 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5(143)/2562   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม… (เพิ่มเติม…)

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมนักวิจัย เพื่อชี้แจงแนวทางการยื่นของบประมาณด้านการวิจัย วันที่ 21 สิงหาคม 2562

dsc_0238

วันนี้  21 สิงหาคม 2562  เวลา 13.00 น.  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณและขั้นนตอนการยื่นคำของบประมาณ ด้านวิจัย  ประจำปีงบประมาณ  2564  โดยมีรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ร่วมชี้แจงโดยมีนักวิจัยจากคณะต่าง ๆ  เข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน.. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พันธุ์ 3  อาคารเฉลิมพระเกรียติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดพิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องใน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2562

dsc_9894

วันนี้ (18  สิงหาคม 2562) เวลา 09.09 น.  ดร.ธนาภรณ์  พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานในพิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2562  ประธานในพิธีเปิดกรวยถวาย และจุดเครื่องทองน้อย สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากเหตุการณ์ที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ที่บริเวณชายหาดบ้านหว้ากอ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจุดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงคำนวณล่วงหน้าไว้เป็นเวลา 2 ปี ว่าจะเป็นจุดที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง และเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามเวลาที่พระองค์ทรงคำนวณไว้ทุกประการ ท่ามกลางชาวต่างชาติที่ร่วมเดินทางมาชมสุริยุปราคาครั้งนั้น ทำให้ชาวต่างชาติ ตระหนักถึงความสามารถของชนชาติไทยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น และด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระปีชาญาณของพระองค์ท่าน ชาวไทยทั้งหลายจึงน้อมเกล้าถวายพระนาม แด่พระองค์ทรงเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีถือว่าเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเทิดทูนพระเกียรติยศแก่พระองค์ท่าน โดยมีคณบดี รองคณบดี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี  ณ อาคารหอประชุม  60  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)