NEW

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (139)/2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562

dsc_5108-copy

เวลา 09.09 น. วันที่  28  มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3(139)/2562   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม… (เพิ่มเติม…)

อธิการบดีรับมอบโล่รางวัล จากนักกีฬา”พนมรุ้งเกมส์” ครั้งที่ 41 วันที่ 27 มีนาคม 2562

dsc_4761

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 15.39 น. อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ รับมอบโล่รางวัลจากนักกีฬา”พนมรุ้งเกมส์” ครั้งที่ 41 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 9209 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  พร้อมกล่าวขอบคุณและอวยพรแก่คณะผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม นักกีฬา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน.. (เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษา 27-28 มี.ค 2562

dsc_4599

วันที่ 27 มีนาคม 2562  เวลา 13.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  ระหว่าง วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มีผู้เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน… (เพิ่มเติม…)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

53708086_564841907360925_6899909680223485952_n

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พลตรีสำเริง ไชยยงค์​ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร (ขอบคุณภาพคุณเอกลักษณ์ เปรินทร) (เพิ่มเติม…)

“พนมรุ้งเกมส์” กีฬา สามัคคี มิตรไมตรี เหนือชัยชนะ 12-13 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

dsc_3681

เมื่อวันที่13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50 “พนมรุ้งเกมส์” ภายใต้ปรัชญาการแข่งขัน “กีฬา สามัคคี มิตรไมตรีเหนือชัยชนะ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยท่านได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโดยพร้อมเพรียง…

(เพิ่มเติม…)