Monthly Archive: สิงหาคม 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

dsc_8482

9 สิงหาคม  2562 เวลา 10.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  ผู้บริหาร  อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ถวายความเคารพ เปิดกรวยถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน  กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2562  ณ อาคารหอประชุม 60  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

dsc_7461

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มอบหมายให้รองอธิการบดี ต้อนรับนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอเสลภูมิ ส่วนราชการระดับอำเภอ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง….ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. พลเรือโทอนุชา นาคทับทิม หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการดำเนินงานเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และราษฎรพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งพระราชทาน เข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ โล่ และเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. สำหรับอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
รองอธิการบดีได้นำคณะฯ ได้ทำการสำรวจพื้นที่ จากนั้น ได้ประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป… (เพิ่มเติม…)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แถลงข่าวพร้อมเป็นเจ้าภาพ “ไก่แจ้เกมส์”

dsc_6700

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณะครูพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์  ครั้งที่ 26“ไก่แจ้เกมส์”ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม  2562  ถือเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในรายการนี้การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ “ไก่แจ้เกมส์” ครั้งที่ 26  จัดขึ้นภายใต้แนวคิดและคำขวัญของการแข่งขันที่ว่า “เกมส์แห่งมิตรภาพ  เกมส์แห่งความสัมพันธ์” สัญลักษณ์การแข่งขันเป็นไก่แจ้  ที่สื่อถึงความสง่างามและท่าทางที่น่ารัก  ไก่แจ้เป็นสัตว์สังคมอยู่รวมเป็นคณะ ครอบครัวใหญ่ มีความขยันและ
ตรงต่อเวลา เช่นเดียวกันกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่แม้จะเล็ก แต่มีคุณค่างดงามในตนเอง อีกทั้งชาวราชภัฏทุกคนถือเป็นครอบครัวเดียวกัน ที่เป็นครอบครัวใหญ่ มีความรักสมัครสมานสามัคคี ในกลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   ส่วนสัตว์นำโชค หรือ Mascot เป็นไก่แจ้  ชื่อ “ข้าวหอม (ตัวผู้)     สำหรับผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนผู้ฝึกสอนนักกีฬา  จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และสื่อมวลชนท้องถิ่นและสื่อมวลชนจากส่วนกลางการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชสัมพันธ์  “ไก่แจ้เกมส์” ครั้งที่ 26  มีทั้งหมด 10 ชนิดกีฬา และ 1 ชนิด กรีฑา โดยทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเจ้าภาพ มีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น สนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา  และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำหน้าที่ประจำทีม ด้านความปลอดภัย และศูนย์สื่อมวลชน (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 (142) /2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_6356

วันนี้(1 สิงหาคม  2562) เวลา 09.09 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4(142)/2562   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม… (เพิ่มเติม…)