Daily Archive: กันยายน 10, 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงพื้นที่อุทกภัยในอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

dsc_0708

วันที่ 9 กันยายน 2562  เวลา 09.49 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา นำเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  พร้อมนำอาหาร น้ำดื่ม  และวัตถุดิบประกอบอาหาร  สำหรับศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยตำบลพนมไพร  และตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร  และนั่งเรือลงตรวจเยี่ยม  ให้กำลังใจกับผู้ประสบภัย  จำนวน 3 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านชีเฒ่า บ้านแสนสุข บ้านดอนแดง  ในพื้นประสบภัยน้ำท่วมของอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และมอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือให้กับทีมกู้ภัยในครั้งนี้ด้วย…. (เพิ่มเติม…)