Daily Archive: กันยายน 17, 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบเงินสมทบ ณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

70396395_538105196960431_8465051713424850944_o

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา มอบน้ำดื่มสิ่งของและเงินสมทบศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี และคณะผู้บริหารเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ในการนี้ท่านอธิการบดีได้ให้บุคลากรสังกัดสำนักกิจการนักศึกษา และองค์การนักศึกษา ได้ช่วยเหลือในการจัดชุดสิ่งของไว้สำหรับแจกจ่ายในโอกาสต่อไป..  (เพิ่มเติม…)