Daily Archive: พฤศจิกายน 8, 2019

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 8 พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  อธิการบดี นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมต้อนรับ ท่านจำลอง  พรมสวัสดิ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รวมถึงหน่วยงาน อว.ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area based universit) (เพิ่มเติม…)

กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ถวาย ณ วัดนิคมพัฒนาวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.39 น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี  นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  ทอดถวายกฐินสามัคคี ณ วัดนิคมพัฒนาวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2562  ในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับชาวบ้านนิคมพัฒนาและชาวบ้านใกล้เคียง  ในตำบลเกาะแก้วได้ปัจจัยเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 205,359 บาท เพื่อนำไปสร้างห้องน้ำและระบบประปาภายในวัดและเพื่อใช้ประโยชน์และใช้ในกิจของสงฆ์ต่อไป (เพิ่มเติม…)