กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ถวาย ณ วัดนิคมพัฒนาวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.39 น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี  นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  ทอดถวายกฐินสามัคคี ณ วัดนิคมพัฒนาวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2562  ในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับชาวบ้านนิคมพัฒนาและชาวบ้านใกล้เคียง  ในตำบลเกาะแก้วได้ปัจจัยเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 205,359 บาท เพื่อนำไปสร้างห้องน้ำและระบบประปาภายในวัดและเพื่อใช้ประโยชน์และใช้ในกิจของสงฆ์ต่อไป