อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 8 พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  อธิการบดี นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมต้อนรับ ท่านจำลอง  พรมสวัสดิ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รวมถึงหน่วยงาน อว.ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area based universit)