พิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2562

dsc_0209

 

ในวันที่ 25  ธันวาคม 2562 เวลา 07.09 น. อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นปะธานในพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563  โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีพร้อมรับพรจากคณะผู้บริหาร  พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการ และได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยฯ อย่างพร้อมเพรียง

dsc_0063 dsc_0245 dsc_0232 dsc_0226 dsc_0220 dsc_0219 dsc_0218 dsc_0211 dsc_0209 dsc_0204 dsc_0202 dsc_0198 dsc_0197 dsc_0191 dsc_0184 dsc_0180 dsc_0177 dsc_0174 dsc_0173 dsc_0171 dsc_0162 dsc_0154 dsc_0145 dsc_0140 dsc_0132 dsc_0123 dsc_0121 dsc_0119 dsc_0118 dsc_0116 dsc_0114 dsc_0112 dsc_0111 dsc_0109 dsc_0108 dsc_0106 dsc_0105 dsc_0102 dsc_0100 dsc_0097 dsc_0094 dsc_0091 dsc_0087 dsc_0086 dsc_0074 dsc_0070 dsc_0065 dsc_0064