Daily Archive: เมษายน 10, 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขานรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการงดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2563

วันที่ 9 เมษายน 2563  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  ได้แจ้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทุกท่านได้ทราบถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2563  ตามกระทรวงวัฒนธรรม  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงได้มีการแจ้งงดการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ดังกล่าว  พร้อมด้วยให้แนวทางการป้องกันและแนะนำวิธีการให้ปฏิบัติในครั้งนี้ด้วย 4 อย่างทำ 4 อย่างงด (เพิ่มเติม…)