สารจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เนื่องในวันปีใหม่ไทย  ปี 2563  มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  จึงขอส่งสารถึงผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ให้ประสบสุข สมหวัง ปลอดภัยจาก COVID-19 #อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-13-%e0%b9%80%e0%b8%a1-%e0%b8%a9-63