NEW

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ จัดโครงการการพัฒนาทักษะเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการพัฒนาทักษะเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ขึ้น ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 แก่ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนเครือข่าย และครูในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและพัฒนาครูในภาครัฐให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

 

(เพิ่มเติม…)

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ณ โรงแรมสเปลนดิด แอท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560

-ขอบคุณข่าวและภาพข่าวจาก คุณนิศรา วงสุเพ็ง

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ชี้แจงแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ “หนองสิมสาธารณประโยชน์” แก่เทศบาลตำบลมะอึ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการชี้แจงแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ “หนองสิมสาธารณประโยชน์” แก่เทศบาลตำบลมะอึ บรรยายโดย อาจารย์ ดร. วัชรากรณ์ วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความร่วมมือ ที่อยากเห็นการพัฒนา ก้าวต่อไป

dsc_0085 (เพิ่มเติม…)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดี ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยดานัง สาธารณรัฐเวียดนาม

วันที่ 25 พฤษภาคม  2560  เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  รองอธิการบดี  ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยดานัง สาธารณรัฐเวียดนาม

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5(116)/2560 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 5(116)/2560  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชืพกรีนวิว

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ในหลวง ร.9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และบุคลากร ร่วมประกอบพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประกอบพิธีฯ ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักพระราชวัง จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ บรมราชินีนาถ ที่ลานพระราชวังดุสิต ขณะที่จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีฯ ที่วัดมหาชัย พระอาราม18644370_1913126405568279_955658269_n (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณะ จากมหาวิทยาลัย Deakin University ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำนาผล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด(อดีต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) และอาจารย์สัญชัย ฮามคำไพ ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำ Prof.Dr.Peter Waterworth ศาสตราจารย์อาคันตุกะจากมหาวิทยาลัย Deakin University ประเทศออสเตรเลีย และ Dr. Greg Keanney ตำแหน่ง ผู้บริหารกองทุนพัฒนาการศึกษาแห่งราชอาณาจักร(Education Development Trust, UK) เข้าพบ อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อการกุศลในภูมิภาคอาเซียน

dsc_0113 (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ต้อนรับคณะกรรมการบริหารจากสโมสรโรตารีสากลร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สโมสรโรตารีสากลร้อยเอ็ด นำทีมโดย นย. บัณจง ธนะแพสย์ ตำแหน่ง นายกสโมสร  นยก. วารุณี สุริยวนากุล ตำแหน่ง ที่ปรึกษา และนยล. วรินธร ศรีแสนปาง ตำแหน่ง นายกรับเลือก ได้นำทีมสมาชิกโรแทเรียนร้อยเอ็ด เข้าพบ อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

dsc_9992

(เพิ่มเติม…)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2560

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2560        การบูรณาการ English to STEM ในชั้นเรียน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด dsc_9802

(เพิ่มเติม…)

การหยั่งเสียงในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะครุศาสตร์และคณะบดีคณะวิทยาศสาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 19 พฤษภาคม  2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ฝ่ายกองการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะครุศาสตร์และคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์และคณะบดีคณะวิทยาศสาสตร์และศิลปศาสตร์ หน่วยเลือกตั้งที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ตึก 9 ชั้น)

dsc_9752

(เพิ่มเติม…)