Daily Archive: กันยายน 12, 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดปฐมนิเทศนักศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (ภาค กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 กันยายน 2563  เวลา 09.49 น. ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ของการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (ภาค กศ.ปช.)  ประจำปีการศึกษา 2563  โดยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลลากร นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)