NEW

สวัสดีปีใหม่ 2564 ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ในนามของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทุกคน  ขอส่งความปรารถนาดี มายังเพื่อนๆ คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย  และขอส่งความรัก ความอบอุ่น ถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทุก ๆ คน   เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  พุทธศักราช 2564  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พระนาคปรกเมืองไพร และพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่าน และครอบครัว  ประสบความสุข ความสมบูรณ์ ในครอบครัว  มีความเจริญรุ่งเรื่องในหน้าที่การงาน ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้รับตามที่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการตลอดไป (เพิ่มเติม…)

มร.ภ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่  5 ธันวาคม พ.ศ. 2563   เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานใน เวลา 09.09 น. กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอีกด้วย (เพิ่มเติม…)

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ หอประชุมมหาวิชาราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 8(155) /2563 วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่  17 กันยายน  พ.ศ.2563   เวลา 09.19 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 8(155) /2563 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม  โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ และในโอกาสนี้ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย  คือท่านศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง  ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2562 ของแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย (เพิ่มเติม…)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 16 (282) /2563 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9

วันที่ 15  กันยายน  2563  เวลา 09.29 น.ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่  16 (282) /2563  ณ ห้องประชุม A ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5  ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีเป็นประธาน  และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 /2563

วันที่  14  กันยายน  พ.ศ.2563   เวลา 13.09 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 /2563 โดยมีท่าน  ดร.วงศ์ศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานที่ประชุม  มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีรับมอบหมวกและเสื้อ ให้กับนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 6

วันที่  12  กันยายน 2563  เวลา 13.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเสื้อนักศึกษาพยาบาล  รุ่นที่ 6 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ได้แสดงความยินดีและให้โอวาทกับนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  และท่านได้มอบรางวัลนักศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ละชั้นปี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย รองคณบดี  คณาจารย์ คณะพยาบาลร่วมพิธี เต็มไปด้วยความสุขใจ  ดีใจ มีความอบอุ่น และมีความเป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มีผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานพยาบาล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)