ภาพกิจกรรม-โครงการ

โครงการสืบสานประเพณีวิถีวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

dsc_6487

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีวิถีวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ลานพระนาคปกเมืองไพร และหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภูมิเพลส  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมสืบสานประเพณีจำนวนมาก.. (เพิ่มเติม…)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการฝ่ายบริหาร มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

dsc_5854

วันที่ 5  เมษายน 2562   เวลา 09.29 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นอนุบาล3 โดยมีผู้ปกครอง ร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีจำนวนมาก… (เพิ่มเติม…)

อธิการบดีรับมอบโล่รางวัล จากนักกีฬา”พนมรุ้งเกมส์” ครั้งที่ 41 วันที่ 27 มีนาคม 2562

dsc_4761

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 15.39 น. อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ รับมอบโล่รางวัลจากนักกีฬา”พนมรุ้งเกมส์” ครั้งที่ 41 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 9209 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  พร้อมกล่าวขอบคุณและอวยพรแก่คณะผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม นักกีฬา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน.. (เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษา 27-28 มี.ค 2562

dsc_4599

วันที่ 27 มีนาคม 2562  เวลา 13.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  ระหว่าง วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มีผู้เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน… (เพิ่มเติม…)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

53708086_564841907360925_6899909680223485952_n

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พลตรีสำเริง ไชยยงค์​ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร (ขอบคุณภาพคุณเอกลักษณ์ เปรินทร) (เพิ่มเติม…)