ภาพกิจกรรม-โครงการ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดใหญ่ในโครงการเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ วันที่ 10 มีนาคม 2562

dsc_3203

วันที่ 10 มีนาคม 2562  เวลา 09.09 น. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.การุณ พงษ์ศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ผู้ประกอบการSMEsเเละเเรงงานในภาคอุตสาหกรรมเเละอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จังหวัดร้อยเอ็ดเเละจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง.. (เพิ่มเติม…)

งาน เดิน – วิ่ง การกุศลสนับสนุนการศึกษา 20 ปีราชภัฏร้อยเอ็ด มินิมาราธอน 10 ก.พ. 2562

dsc_1672

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  เวลา  04.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักกีฬาวิ่ง  ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศลสนับสนุนการศึกษา 20 ปีราชภัฏร้อยเอ็ด มินิมาราธอน  เป็นจำนวนมาก  (เพิ่มเติม…)

สถาบันจัดการความรู้จัดงานเทคนิคการค้นหา เทคนิคการเขียน เทคนิคการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ

dsc_0389

เวลา 09.19 น.  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นปะธานในพิธีเปิดโครงการกำกับติดตามด้านการจัดการความรู้  “เทคนิคการค้นหา เทคนิคการเขียน เทคนิคการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ”  วันที่ 14  มกราคม 2562  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์อัจฉริยา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์อัจฉริยา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
– ขอบคุณภาพจาก Akaluk New

16299017_269167503512699_7597969723313647398_n 16299445_269167606846022_7008701591079151907_n

(เพิ่มเติม…)

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบกุญแจ แฟ้มเอกสารงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้กับท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบกุญแจ แฟ้มเอกสารงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้กับท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ ๐๑๘ / ๒๕๖๐ ในคราวที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดหมดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นี้ ในการนี้อาจารย์ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

16387947_10207802142999835_3920458553625664260_n-116265533_10207802144079862_2707312057949156026_n

(เพิ่มเติม…)