Monthly Archive: มกราคม 2019

สถาบันจัดการความรู้จัดงานเทคนิคการค้นหา เทคนิคการเขียน เทคนิคการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ

dsc_0389

เวลา 09.19 น.  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นปะธานในพิธีเปิดโครงการกำกับติดตามด้านการจัดการความรู้  “เทคนิคการค้นหา เทคนิคการเขียน เทคนิคการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ”  วันที่ 14  มกราคม 2562  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

พิธีทำบุญตักบาตร มอบทุนการศึกษา และการประชุมสมัยสามัญศิษย์เก่าราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 7 มกราคม 2562

dsc_9912

เวลา 07.09 น.  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นปะธานในพิธีทำบุญตักบาตร  มอบทุนการศึกษา และการประชุมสมัยสามัญศิษย์เก่าราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562  ในวันที่ 7 มกราคม 2562  โดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์”

dsc_9805

การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “สุริยะเกมส์”  วันที่ 1-5 มกราคม  2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นคารนายก  ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26  โดยใช้ชื่อว่า “ไก่แจ้เกมส์” ซึ่งมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ เป็นผู้รับมอบธงต่อ จากเจ้าภาพ โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา…โดยมีการจัดขบวนรับ – ส่งอย่างยิ่งใหญ่..เพื่อแสดงให้เห้นถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในปีนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “สุริยะเกมส์” วันที่ 1-5 มกราคม 2562

dsc_8947

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “สุริยะเกมส์”  วันที่ 1-5 มกราคม  2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นคารนายก  โดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  เข้าร่วมพิธีเปิด และนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่  จำนวน 60 คน เข้าร่วมทำการแข่งขัน  โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศกีฑารวมชาย ได้รีบถ้วยรางวัล  และผลการแข่งขันกีฑาและกีฬาสรุปได้ดังนี้  1.เหรียญทอง  จำนวน  11  เหรียญ
2.เหรียญเงิน  จำนวน 12 เหรียญ  และ 3.เหรียญทองแดง  จำนวน 16 เหรียญ   รวมทั้งหมด 39 เหรียญ   ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีความสุขและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับตัวนักเรียนเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิใจ….
(เพิ่มเติม…)