Author Archive: B-PR

มรภ.รอ. ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

42044628_2168998463357138_7935284728872042496_n

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ คอนเวนชั่น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  Cr. Kriangsak Srisombut

(เพิ่มเติม…)

รองอธิการบดีให้การต้อนรับคณะสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 โรตารีสากล

dsc_4926

วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 โรตารีสากล ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุยกับสมาชิกสโมสรโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ.ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561

42105870_2142489009404599_4468203058127437824_n

วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทราย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำนายอดิสร ใจสมัครรัก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับอุดมศึกษา เข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของคณะฯ คณาจารย์ และนักศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนี้ท่านอธิการบดียังได้มอบเหรียญพระนาคปรกให้กับนักศึกษาอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

โครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย

dsc_4627

วันที่ 19 กันยายน 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย โดย สสส. ภายในงานมีกิจกรรมรับฟังการบรรยาย ถามตอบข้อสงสัยในเรื่องรักและการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมความบันเทิง เกมและของรางวัลมากมาย
ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

dsc_4551

วันที่ 19 กัยายน 2561 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลันราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

ท่านอธิการบดี มอบเกียรติบัตรโครงการ “คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ ภายใต้การสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน”

dsc_4490

วันที่ 19 กันยายน 2561 ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ มอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่แกนนำนักศึกษาจากทุกคณะ เนื่องในโครงการ “คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ ภายใต้การสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน” หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์กรกนก ตระกูลการ และอาจารย์วรรณภัทรพร สิริโพธิ์แก้ว ผู้ร่วมวิจัย ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ

(เพิ่มเติม…)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น

dsc_4244

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น ตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง ตำบลหนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม การประกวดและคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2

dsc_4138

วันที่ 17 กันยายน 2561 อาจารย ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ(MOU) โครงการหลักสูตรร่วม ระดับปริญญาตรี การจัดการธุรกิจการบิน

41946177_2146742125568847_4181287813846663168_n

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมมือกับบริษัทไทย ไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ(MOU) โครงการหลักสูตรร่วม ระดับปริญญาตรี การจัดการธุรกิจการบิน เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตร 4 ปี) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.วิชิตกำ มันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ณ บริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Cr. คุณโชคชัย ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยของแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

41628858_275269753085204_7466545991190052864_n

มหาวิทยาลัยของแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ นายทองคูณ บุญเชิด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๓
๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๓
๓. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันเขียนตามคำบอกอักษรจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ นางสาวดารณี ต้นทอง นางสาวสุวรรณา ประทุมชัย นางสาวลลิตา มูลมณี นางสาววรกมล ติณรัตน์ และ นางสาวเบญจวรรณ ดวงวงษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๔

(เพิ่มเติม…)