Author Archive: B-PR

มรภ.รอ. ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดอบรมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

dsc_0363

 

วันนี้ 19 กรกฎาคม 2560 ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ โดยมี ท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ นายจรุพล วรวิทยกิจ สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะจากสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สำหรับการอบรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นผู้ประสานงาน จัดตั้งคณะทำงานโดยเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 51 คน และนักศึกษา จำนวน 1,568 คน เพื่อเป็นพนักงานแจงนับ ในโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการบันทึกข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ให้กับพนักงานแจงนับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานแจงนับ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในแนวคิด และวิธีการทำงาน และนำความรู้ ความเข้าใจ ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตรงกันทุกคน

(เพิ่มเติม…)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง

dsc_0076

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง โดยมีท่านอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดและมีท่านอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่าการจัดโครงการในครั้งจัดขึ้นเพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้า สามารถนำความรู้จากการอบรบเสริมสร้างเด็กปฐมวัยไปปฏิบัติ เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ และเด็กปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านเต็มศักยภาพถูกต้องตามหลักวิชาการภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมเมล็ดเต้นระบำ กิจกรรมความลับของสีดา กิจกรรมแซนวิชแฟนตาซีและกิจกรรมเปเปอร์มาเช่ สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆและเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวอีกด้วยคะ

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ต้อนรับ พลตรีณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด

20067968_1938455766368676_1154136584_n

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี อาจารย์ปริญ รสจันทร์ ผู้อำนวยสำนักงานกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษศิรินทร์ ภิญญาคง ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ พลตรีณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสบรรยาย การทำความเข้าใจกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี 2560 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

-ขอขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจากสำนักเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ

dsc_0022

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี  ท่านอาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดี เป็นประธาน  พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กว่า 100  คน  ร่วมโครงการ ศธ. ปลูกป่ารวมใจ ทำดีเพื่อพ่อ ณ ลานหน้าอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้  เป็นต้นไม้มลคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คือต้นกันเกรา และพันธุ์ไม้อื่นๆ  เช่น มะฮอกนี แคป่า อินทนิลบก จำนวน  265  ต้น
(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑

dsc_1293

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางด้านศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ ๔.๐” ขึ้น โดยมีท่านชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่าการจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

หลังจากนั้นมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ ๔.๐” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ลลิต  ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  (มูลนิธิชัยพัฒนา) และรองเลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และในช่วงบ่ายก็ได้มีการการนำเสนอผลงานวิจัยตามกลุ่มย่อยแบ่งออกเป็นกลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ กลุ่มศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(เพิ่มเติม…)

ทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา 19 ปี มรภ.รอ.

dsc_1214

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 19 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ ปีการศึกษา 2560 อย่างสมบูรณ์และได้รับบุญกันถ้วนหน้า

(เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแกนนำที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์

dsc_0087

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแกนนำที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ขึ้น ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนแกนนำที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ตามกรอบคุณลักษณะของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครูได้แก่ การเป็นผู้มีจิตอาสา มีความฉลาดทางอารมณ์และมีความเป็นครู มีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและผู้บริหารในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าศึกษาสาขาวิชาชีพครู

dsc_0031

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและผู้บริหารในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าศึกษาสาขาวิชาชีพครูขึ้น ณ ห้อง EDU 206 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และ อาจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ กล่าวรายงาน ภายในโครงการรับฟังการบรรยาย เรื่องการพัฒนานักเรียนตามคุณลักษณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น มีขันหมาก มีครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ.จัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ การให้ข้อมูลเชิงเตือนภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติและโครงการ Work and Travel

dsc_0069

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ การให้ข้อมูลเชิงเตือนภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติและโครงการ Work and Travel ขึ้น โดยมี ท่าน ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้เตือนภัยแก่แรงงานไทย สตรีไทย เยาวชน และนิสิต/นักศึกษา เกี่ยวกับขั้นตอนการในการเตรียมตัวก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ รู้เท่าทันและหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์หรือการค้าแรงงานข้ามชาติ ทั้งนี้มีนักศึกษา สนใจเข้าร่วมจำนวน 170 คน โดยนักศึกษาจะได้ร่วมกันรับฟังบรรยายเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ และ Work and Travel โดยคณะวิทยากร จาก กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยนายธาตรี เชาวชตา ผู้อำนวยการกอง กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุล

(เพิ่มเติม…)

คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ.จัดโครงการจัดการความรู้และพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการจัดการความรู้และพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดการความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ภายในโครงการรับฟังการเสวนาเรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยธร ไชยวิเศษ และเรื่องฝึกปฏิบัติและนำการเขียนลงงานทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ เฉลา ประเสริฐสังข์ จากนั้นคณาจารย์ ได้ร่วมกันเขียนตำราเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

dsc_0169dsc_0186 (เพิ่มเติม…)