Author Archive: B-PR

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.รอ. ร่วมจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

26793366_10156981228025898_330347915_n

วันนี้ (13 มกราคม 2561) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และเล่นเกมส์สนุกๆ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด ทางคณะฯ ได้นำอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มาให้เด็กๆ ได้ทดสอบและทดลอง รวมไปถึงเกมต่อภาพ เด็กที่เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างมีความสนุกสนาน พร้อมกับได้รับความรู้ควบคู่กลับไปด้วย กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาควิชา และทุกสาขาวิชาเป็นอย่างดีเยี่ยม จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้

-ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจากอาจารย์วรพจน์ พรหมจักร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

dsc_0509

วันนี้ (13 มกราคม 2561) คณะครุศาสตร์ ได้จัดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ โดยในปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ และของรางวัลต่างๆ จำนวนมาก ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์การนักศึกษา นักศึกษาทั้ง 11 สาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ห้างร้าน และหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ และของรางวัลต่างๆ ทั้งนี้ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

โรงเรียนสาธิต มรภ.รอ. จัดการแข่งขันกีฬากีฬาสายสัมพันธ์สาธิตฯ เกม ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0180

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ภายใต้ชื่อ กีฬาสายสัมพันธ์สาธิตฯ เกม ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา และมีอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและรักในการออกกำลังกายให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.พานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนเรียนรู้วัฒนธรรมภูไทย

dsc_0682

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์อนงค์ศรี จันทะคัด หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และคณะทีมงาน ได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับโรงเรียนเครือข่ายคู่พัฒนาด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยครูกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 16 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร โดยมีการจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ทั้งนี้นักศึกษาจีนยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวภูไทอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.เปิดตลาดนัดต้นกล้า

dsc_0302

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มรภ.รอ. ได้จัดโครงการ”การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ(ตลาดนัดต้นกล้า)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีอาจารย์เกรียงไกร กันแก้วรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงานว่า การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการในการบริหารจัดการร้านค้าและเป็นการบูรณาการเรียนการสอนราชวิชาด้านบริหารธุรกิจของแต่ละหลักสูตรกับการวิจัยหรือบริการวิชาการหรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้เกิดรายได้ระหว่างการทำงานและระหว่างเรียน มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก ตลาดนี้จะเริ่มประมาณ 16.30 น. ทุกวันจันทร์ บริเวณถนนด้านหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีน สินค้ามีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ ที่จอดรถก็สะดวก นอกจากนี้ยังมีเวทีแสดงวงดนตรีสดให้ได้ชมกันอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.ชวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนสร้างบ้านดิน

dsc_5934

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมบ้านดินให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยครูกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และมี อาจารย์วรพจน์ พรหมจักร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมและสถาปัตยกรรมธรรมชาติ บ้านอันเก่าแก่ยาวนานของมนุษยชาติที่ควรอนุรักษ์ไว้ หลังจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ร่วมปลูกต้นไม้อีกด้วย ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ทำเป็นครั้งแรกและสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก -ขอบพระคุณภาพ จากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ

(เพิ่มเติม…)

ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_6110

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุลคากร จากทั้งภายในและภายนอก เข้ามอบช่อดอกไม้,กระเช้าของขวัญ,ของที่ระลึก ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี และขอพรสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้โดยมีรายนามดังนี้

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_5227

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุลคากร จากทั้งภายในและภายนอก เข้ามอบช่อดอกไม้และกระเช้าของขวัญ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี และขอพรสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้โดยมีรายนามดังนี้ (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

18355739401835573940

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. สำนักวิชาการและประมวลผล ,กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมร่วมพบปะพูดคุยแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมต่อไป

(เพิ่มเติม…)