ภาพกิจกรรม-โครงการ

พิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2562

dsc_0209

 

ในวันที่ 25  ธันวาคม 2562 เวลา 07.09 น. อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นปะธานในพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563  โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีพร้อมรับพรจากคณะผู้บริหาร  พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการ และได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยฯ อย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (147) /2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_9905

วันที่่  25  ธันวาคม  2562 เวลา 09.29 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12(147)/2562   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง  ในครั้งนี้ ท่านอุปนายกได้ถือโอกาสอวยพรปีใหม่ให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านด้วย… (เพิ่มเติม…)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 “บ้านเชียงเกมส์” วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

dsc_9643

วันที่ 21 ธันวาคม 2562  เวลา  17.09 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 “บ้านเชียงเกมส์” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีอธิการบดี รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร  อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการจัดการแข่งขัน โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธิตร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน” ครั้งที่ ๖

dsc_9228

วันที่ 20 ธันวาคม 2562  เวลา  09.09 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   “สาธิตร่วมใจ  ก้าวไกลสู่อาเซียน”  ครั้งที่ ๖   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ  อุดมสันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รองผู้อำนวยการ  คณะครู    และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียง  ด้วยความมุ่งหวังอยากจะเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับเด็ก ๆ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีประสบการณ์ และได้รับรางวัลนำไปสู่ความภาคภูมิใจ.. (เพิ่มเติม…)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการผู้จัดการทีม การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์”

dsc_7609

วันที่ 10 ธันวาคม 2562  เวลา  18.09 น.  ณ ห้องประชุม 9A  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม  2550  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต    กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  กล่าวต้อนรับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีมนักกีฬาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์” ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ในการนี้ท่านรองฝ่ายบริหารได้นำความห่วงใยของท่านอธิการบดี ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีที่แสดงความยินดีต้อนรับ เข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมทั้งความห่วงใย อาจจะต้อนรับไม่ทั่วถึง หรือมีข้อบกพร่องประการใด ก็ขอให้แจ้งทางผู้จัดงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเกรงใจ  ทั้งนี้คณะทำงานก็ได้ชี้แจงและแยกประชุมย่อยในแต่ละชนิดกีฬา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (เพิ่มเติม…)