ภาพกิจกรรม-โครงการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการผู้จัดการทีม การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์”

วันที่ 10 ธันวาคม 2562  เวลา  18.09 น.  ณ ห้องประชุม 9A  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม  2550  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต    กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  กล่าวต้อนรับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีมนักกีฬาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์” ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ในการนี้ท่านรองฝ่ายบริหารได้นำความห่วงใยของท่านอธิการบดี ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีที่แสดงความยินดีต้อนรับ เข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมทั้งความห่วงใย อาจจะต้อนรับไม่ทั่วถึง หรือมีข้อบกพร่องประการใด ก็ขอให้แจ้งทางผู้จัดงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเกรงใจ  ทั้งนี้คณะทำงานก็ได้ชี้แจงและแยกประชุมย่อยในแต่ละชนิดกีฬา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (เพิ่มเติม…)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 8 พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  อธิการบดี นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมต้อนรับ ท่านจำลอง  พรมสวัสดิ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รวมถึงหน่วยงาน อว.ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area based universit) (เพิ่มเติม…)

กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ถวาย ณ วัดนิคมพัฒนาวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.39 น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี  นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  ทอดถวายกฐินสามัคคี ณ วัดนิคมพัฒนาวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2562  ในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับชาวบ้านนิคมพัฒนาและชาวบ้านใกล้เคียง  ในตำบลเกาะแก้วได้ปัจจัยเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 205,359 บาท เพื่อนำไปสร้างห้องน้ำและระบบประปาภายในวัดและเพื่อใช้ประโยชน์และใช้ในกิจของสงฆ์ต่อไป (เพิ่มเติม…)

พิธีอัญเชิญพระอุปคุต งานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

วันที่ 2 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ร่วมพิธีอัญเชิยพระอุปคุต  และเคลื่อนบริวารองค์กฐินมาที่มณฑลพิธีอย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท และร่วมบรรเลงดนตรีไทย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เวลา 09.00 น. อาจารย์ราชันย์  เจริญแก่นทราย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนาธรรม  คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท และร่วมบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 ดุริยกฤติยากร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (เพิ่มเติม…)