ภาพกิจกรรม-โครงการ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2562

58378928_829772764088008_6527468619033477120_n

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบหมายให้ อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม ชั้น2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย (ขอบคุณภาพข่าว คุณโชคชัย  ศรีชัย) (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 (140)/2562 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562

dsc_7032

เวลา 09.29 น. วันที่  24 เมษายน พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4(140)/2562   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม… (เพิ่มเติม…)

โครงการสืบสานประเพณีวิถีวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

dsc_6487

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีวิถีวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ลานพระนาคปกเมืองไพร และหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภูมิเพลส  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมสืบสานประเพณีจำนวนมาก.. (เพิ่มเติม…)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการฝ่ายบริหาร มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

dsc_5854

วันที่ 5  เมษายน 2562   เวลา 09.29 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นอนุบาล3 โดยมีผู้ปกครอง ร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีจำนวนมาก… (เพิ่มเติม…)

อธิการบดีรับมอบโล่รางวัล จากนักกีฬา”พนมรุ้งเกมส์” ครั้งที่ 41 วันที่ 27 มีนาคม 2562

dsc_4761

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 15.39 น. อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ รับมอบโล่รางวัลจากนักกีฬา”พนมรุ้งเกมส์” ครั้งที่ 41 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 9209 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  พร้อมกล่าวขอบคุณและอวยพรแก่คณะผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม นักกีฬา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน.. (เพิ่มเติม…)