New

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ “ไก่แจ้เกมส์”

dsc_7819

วันที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา  17.09 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ “ไก่แจ้เกมส์” ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน  พร้อมผู้บริหาร  คณะครู   อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง    การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๖ มีวัตถุประสงค์   เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    ในการส่งเสริมการกีฬา ส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณาจารย์ ผู้ปกครอง   และนักเรียนโรงเรียนสาธิตได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันกีฬาระดับชาติต่อไป (เพิ่มเติม…)

นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

67133031_1429752997175732_2945616291039281152_o

ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดมพงษ์ พรมบุตร อดีตนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

(เพิ่มเติม…)

RERUคว้ามาได้1เหรียญทอง ในการแข่งขันE-San Pre U-Go Tournament 2019

dsc_0274

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันE-San Pre U-Go Tournament 2019 3รายการ RERUคว้ามาได้1เหรียญทองประเภทมือใหม่ จัดโดย ***CP ALL ***สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย GO ASSOCIATION OF THAILAND 5-7เมษายน62 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดอุบลราชธานี

(เพิ่มเติม…)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

dsc_5473

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณอาคารหอประชุม ๖๐  พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (139)/2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562

dsc_5108-copy

เวลา 09.09 น. วันที่  28  มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3(139)/2562   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม… (เพิ่มเติม…)