New

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (134)/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_6498

เวลา 09.09 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 14(134)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม……
(เพิ่มเติม…)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดโครงการ​”บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ​(Startup)” 7 พ.ย.2561

dsc_5948

เมื่อเวลา 13.09 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่านอาจารย์อัจฉรียา​ พัฒนสระคู​  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นประธานเปิดโครงการ​”บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ​(Startup)”  โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี​ ประธานสาขาทุกสาขา​ อาจารย์​ และบุคลากร​ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี​ทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง  โดยมีทีมวิทยากรจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ ตลอดจน​นักศึกษาจากคณะต่าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่มีส่วนร่วมให้การดำเนินโครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี​  (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

dsc_7537
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หรือ “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตา (พิเศษ) ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561

dsc_5316

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตา (พิเศษ) ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ วันที่ 20-21  ตุลาคม 2561  ที่ผ่านมาโดยมีนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก..

(เพิ่มเติม…)