NEW

มรภ.รอ. ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับเหรียญรางวัล

27496247_2095105287390466_606532966_n

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำหรับการทำหน้าที่ตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามัธยมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 “เพชรพระศรีเกมส์” ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับความรู้ความสามารถของนักเรียน และคูณครูผู้ฝึกซ้อม ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ให้การส่งเสริมด้วยดีเสมอมา -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าว จากอาจารย์คมเพชร ทิพอาจ

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3

26992622_142606043208907_8406986313265960420_n

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำหรับการทำหน้าที่ตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับความรู้ความสามารถของนักเรียน และคูณครูผู้ฝึกซ้อม ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ให้การส่งเสริมด้วยดีเป็นลำดับมา
-ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าว จากอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ครั้งที่ 1

dsc_1347-1

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ครั้งที่ 1 และได้ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันอุดมศึกษามาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” จากนั้นได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ รสจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติการทักษะการเขียนโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม โดยท่านวิทยากรมากด้วยประสบการณ์ อาจารย์คชษิณ สุวิชา ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งใจกับการเขียนโครงการมาก ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. เข้าร่วมพิธิเปิดงานและรับโล่เกียรติคุณ ต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโครงการสาธยายพระไตยปิฎก ณ วัดวันติวิหาร

27153103_1541648252551090_119676362_n

วันที่ 20 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมพิธิเปิดงานและรับโล่เกียรติคุณ ต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโครงการสาธยายพระไตยปิฎก ณ วัดวันติวิหาร ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีท่านชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ยังได้นำนึกศึกษามหาวิทยาลัยร้อยเอ็ดร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระไตรปิฎกอีกด้วย สำหรับโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และจะขึ้นในระหว่างวันที่ 20- 30 มกราคม 2561 รวม 11 วัน ขอเชิญชวนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานตามสถานที่และวันเวลาดังกล่าว
-ขอขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจากคุณพิสุทธิ์ คชาชัด สำนักกิจการนักศึกษา

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดโครงการการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรีลัษณะต่างๆโดยใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักพระราชวัง

26992681_1961718120522295_1734767993955227149_n

วันนี้ (25 มกราคม 2560) เวลา 09.30 น. สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรีลัษณะต่างๆโดยใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักพระราชวังขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร หัววงดนตรีเฉลิมราชย์ (ศิลปินแห่งชาติ ปี 2560 สาขาดนตรีสากล) และพ.ต.ท.ดร. ฑีฆา โพธิเวส เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ”ระเบียบสำนักราชเลขาธิการ ว่าด้วยการเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พ.ศ.2560 (ระเบียบใหม่ล่าสุดที่ยังมิได้เผยแพร่)” หลังจากนั้นในภาคบ่ายมีการบรรเลงดนตรีสดของวง RERU Band และนักศึกษายังได้รับคำแนะนำในการบรรเลงดนตรีจากวิทยากรทั้ง 2 ท่านอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 (124)/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.39 น.

dsc_9988

วันพฤหัสบดีที่  25  มกราคม 2561  เวลา 09.39 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 13 (124)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการมหกรรมอาหารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ครั้งที่ ๑

27329694_485131938547579_1904981720_o
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดโครงการมหกรรมอาหารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ด้านทิศใต้ พระนาคปรกเมืองไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ขอแสดงความยินดีกับนายปราโมทย์ ทองสา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกไปศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกา ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ปี2561

26907739_10214849703981862_6589413691080541695_n

ขอแสดงความยินดีกับ นายปราโมทย์ ทองสา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง และศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งมีโอกาสพัฒนาแนวคิดและวิธีการสร้างงานโดยศึกษาและเรียนรู้จากศิลปินระดับโลก

(เพิ่มเติม…)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.รอ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

dsc_0900-1

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วันนี้ (20 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีอาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานว่าการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้พัฒนาตนเองในด้านการเขียนโครงวิจัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองทั้งเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภายในโครงการมีการบรรยายเรื่องแก่นที่ควรรู้และเข้าใจ 7 ข้อสำหรับนกวิจัยรุ่นใหม่ โดยอาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.) มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 80 คน (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการ เรื่องแนวทางการจัดทำคำของบประมาณและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน

dsc_9665-copy

วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.09น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  กล่าวต้อนรับ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองแผน ผู้เข้าร่วมอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในเรื่องของแนวทางการจัดทำคำของบประมาณและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน  บรรยายโดย
คุณดรงรัตน์  กล้าหาญ  ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป (เพิ่มเติม…)