NEW

มรภ.รอ. ต้อนรับพลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามสถานการณ์น้ำ และมอบถุงยังชีพ “ผู้ประสบอุทกภัย”

dsc_0013

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยอ็ด ร่วมให้การต้อนรับพลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อติดตามรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมเรือเครื่องผลักดันน้ำจากกองทัพเรือ ที่สะพานธวัชดินแดงจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 30 เครื่อง และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณฯ พระมงคลรัตนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกา

dsc_1283

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. พระเดชพระคุณฯ พระมงคลรัตนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเมตตาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยอ็ด ได้ถวายการต้อนรับ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมาโดยมีครูอาสาในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 5 จำนวน 7 คน คือ อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทราย อาจารย์คมศิลป์ พลแดง อาจารย์อณิสณี แทนอาษา อาจารย์ธวัชชัย ศิลปโชค ดร.ธนวัฒน์ บุตรทองทิม อาจารย์ชัชวาล สร้อยกุดเรือ อาจารย์อุมาพร ไวยารัตน์ อาจารย์พิริยา พิทยาวัฒนชัย และอาจารย์ทักษพรสุทธิธรรม  และในการนี้ได้นำนายปริญญา ประเสริฐสังข์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียกว่า “ครูปี” ที่กำลังจะเดินทางภายในเดือนธันวาคม 2560 เข้ากราบรายงานตัวอย่างไม่เป็นทางการ

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

dsc_0496

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 30,31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำเสนอภาพรวมและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559 วงรอบตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   ให้คณะกรรมการประเมินฯรับทราบ และดำเนินการตรวจประเมิน ตามกำหนดการ  ตรวจสอบข้อมูลประกอบการตัดสินผลวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง จากหลักฐานอ้างอิง ตรวจเยี่ยม การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดร้อยเอ็ด

22730388_10212746424229937_326625176229217604_n

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่พระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธี ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์    บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางดอกไม้จันทน์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี โดยตั้งแต่เริ่มเปิดให้มีการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เมื่อเวลา 09.00 น. ได้มีประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอำเภอใกล้เคียงได้เดินทางเป็นจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี

dsc_2168

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  พร้อมด้วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณาจารย์  ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี  ที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยเริ่มวางพวงมาาลา  เวลา08.09น.โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย ประกอบกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ประชาชน ลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. ปลูกต้นดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

dsc_0177

วันนี้ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 14.39 น. ณ สนามหญ้าหน้าอาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นประธานปลูกต้นดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ทุกฝ่ายงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีส่วนร่วมแสดงออกความจงรักภักดี และถวายอาลัยอย่างสุดซึ้ง ในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ดอกดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ ในห้วงเดือน ตุลาคม 2560

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 (121)/2560 วันที่ 19 ตุลาคม 25560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_2096

วันที่ 19 ตุลาคม  25560  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10 (121)/2560  โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง  (เพิ่มเติม…)

กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 ถวาย ณ วัดป่าโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

dsc_1704

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 ทอดถวาย ณ วัดป่าโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.09 น.อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ผู้รักษาราชกการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 ในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับชาวบ้านตำบลเกาะแก้วได้ปัจจัยเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 416,489 บาท เพื่อนำไปสร้างระบบน้ำประปาภายในวัดและเพื่อใช้ประโยชน์และใช้ในกิจของสงฆ์ต่อไป

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

dsc_1029

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านอาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ผู้รักษาราชกการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีท่านวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป กิจกรรมประกอบด้วย ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้น ได้ประกอบพิธีทางสงฆ์ และนำทุกภาคส่วนส่วน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

dsc_0145

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 . คุณจินตนา โพธิ์ชัย นายกสโมรสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี โดยท่านสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน พสกนิกรชาวอำเภอเสลภูมิ ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก การแต่งกายข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ประชาชนทั่วไป แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์ ที่วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)