NEW

มรภ.รอ.พานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนเรียนรู้วัฒนธรรมภูไทย

dsc_0682

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์อนงค์ศรี จันทะคัด หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และคณะทีมงาน ได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับโรงเรียนเครือข่ายคู่พัฒนาด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยครูกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 16 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร โดยมีการจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ทั้งนี้นักศึกษาจีนยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวภูไทอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.เปิดตลาดนัดต้นกล้า

dsc_0302

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มรภ.รอ. ได้จัดโครงการ”การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ(ตลาดนัดต้นกล้า)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีอาจารย์เกรียงไกร กันแก้วรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงานว่า การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการในการบริหารจัดการร้านค้าและเป็นการบูรณาการเรียนการสอนราชวิชาด้านบริหารธุรกิจของแต่ละหลักสูตรกับการวิจัยหรือบริการวิชาการหรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้เกิดรายได้ระหว่างการทำงานและระหว่างเรียน มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก ตลาดนี้จะเริ่มประมาณ 16.30 น. ทุกวันจันทร์ บริเวณถนนด้านหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีน สินค้ามีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ ที่จอดรถก็สะดวก นอกจากนี้ยังมีเวทีแสดงวงดนตรีสดให้ได้ชมกันอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.ชวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนสร้างบ้านดิน

dsc_5934

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมบ้านดินให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยครูกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และมี อาจารย์วรพจน์ พรหมจักร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมและสถาปัตยกรรมธรรมชาติ บ้านอันเก่าแก่ยาวนานของมนุษยชาติที่ควรอนุรักษ์ไว้ หลังจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ร่วมปลูกต้นไม้อีกด้วย ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ทำเป็นครั้งแรกและสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก -ขอบพระคุณภาพ จากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ

(เพิ่มเติม…)

ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_6110

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุลคากร จากทั้งภายในและภายนอก เข้ามอบช่อดอกไม้,กระเช้าของขวัญ,ของที่ระลึก ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี และขอพรสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้โดยมีรายนามดังนี้

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_5227

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุลคากร จากทั้งภายในและภายนอก เข้ามอบช่อดอกไม้และกระเช้าของขวัญ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี และขอพรสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้โดยมีรายนามดังนี้ (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

18355739401835573940

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. สำนักวิชาการและประมวลผล ,กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมร่วมพบปะพูดคุยแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมต่อไป

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดโครงการบริการวิชาการวิชาการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

dsc_0306

ศูนย์ภาษา ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการบริการวิชาการวิชาการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ระหว่างวันที่ 16-17,23-24 ธันวาคม 2560 และ 6-7 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านอาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดงาน และมีอาจารย์จิตรลดา บานแบ่ง หัวหน้าศูนย์ภาษา กล่าวรายงาน ภายในโครงการมีการบรรยายกลยุทธ์และเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC โดย อาจารย์ ดร. สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดีให้โอวาทตัวแทนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแผนกลยุทธ์การตลาด

dsc_4316

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีพิธีให้โอวาทแก่ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และอาจารย์ผู้ฝึกสอน ที่กำลังจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันแผนกลยุทธ์การตลาด TOYOTA SAKETNAKRON Marketing Plan contest กับบริษัทโตโยต้าสาเกตนคร จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ บริษัทโตโยต้าสาเกตนคร จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ตัวแทนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถคว้ารางวัลได้อย่างภาคภูมิ โดยมี อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวให้โอวาทแก่ตัวแทนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 4 คน ขอให้ตัวแทนนักศึกษาจากกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ดูแลซึ่งกันและกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และกลับมาพร้อมชัยชนะด้วยความภาคภูมิใจของเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว “พลธานี”

dsc_0073

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียอย่างไม่มีวันกลับ และน้อมจิตอธิฐานให้ดวงวิญญาณ ของคุณครูทองศรี พลธานี ข้าราชการบำนาญ คุณแม่ของท่านศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อายุ 99 ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ บ่าย 15.59 น. เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ไปสู่สุคติอย่างสงบ โดยจะตั้งสวดพระอภิธรรม ในระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น. และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) ในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบูรพา บ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

(เพิ่มเติม…)