NEW

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 (นักศึกษาชั้นปีที่ 5) ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560

dsc_0196

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 (นักศึกษาชั้นปีที่ 5) ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด และมีอาจารย์รุจิเรข  บุญกาพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานสื่อการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชาและมีการนำเสนอโดยตัวแทนสาขาวิชาละ 1 ท่าน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หรือ การฝึกสอน เป็นหัวใจของการเรียนรู้วิชาชีพครู งานครูเป็นงานอาชีพเฉพาะหรือเป็นวิชาชีพชั้นสูง ผู้ศึกษาควรจะได้ฝึกงานในหน้าที่ครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อหาประสบการณ์และเกิดทักษะในวิชาชีพโดยแท้จริง (เพิ่มเติม…)

ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมพิธีอัญเชิญ “นพปฎลสุวรรณฉัตร” ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

dsc_0938

ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมพิธีอัญเชิญ “นพปฎลสุวรรณฉัตร” ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง  ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  วันนี้ 6 ตุลาคม 2560 เวลา09:09 น.ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร (นบ-พะ-ปะ-ดน-สุ-วัน-นะ-ฉัด) ขึ้นประดิษฐานส่วนบนพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ซึ่งพระเมรุมาศจำลอง จะใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามแนวทาง ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการส่วนกลางทุกประการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกจังหวัด/อำเภอ อย่างเหมาะสม และสมพระเกียรติ โดยให้ยึดหลัก “พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ” (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

37-7

วันนี้ 28 กันยายน 2560 เวลา 07.30 น. ท่านอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ลานหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการและพนักงานหน่วยงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

(เพิ่มเติม…)

นักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.รอ. คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559

21931703_1995967890650850_913570140_o

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมรัฐศาสตร์มวลชนสัมพันธ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน) ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างที่ 22 – 23 กันยายน 2560 ณ อาคารพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับโล่รางวัลจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เงินรางวัลและเกียรติบัตร โดยการคว้ารางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ด้วยโครงการธารน้ำใจมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด สู่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสานภายใต้โครงการ“ชุมชนคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ” -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจากท่านอาจารย์ณัฐพงศ์ ราชมี

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดงานแสดงมุทิตา คารวะ อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

21462594_10209450692732548_2319366998559899973_n

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดงานแสดงมุทิตา คารวะ อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและประเทศชาติมาโดยตลอด โดยมี อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบพระพุทธรูปพระนาคปรกเมืองไพร และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีปัดถา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ Dr.William John Sersen คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

7-steps-to-success-1024x582

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ที่มติสภาให้อนุมัติตำแหน่งทางวิชาการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร ได้รับแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา ได้รับแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
3. อาจารย์ ดร.จิราพร บารศรี ได้รับแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.คู่ขวัญ จุลละนันทน์ ได้รับแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
5. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ได้รับแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
6. อาจารย์ปริญ รสจันทร์ ได้รับแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์

(เพิ่มเติม…)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มรภ. รอ. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานกับการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0152

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานกับการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว โดยมีอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการ และมีอาจารย์เกรียงไกร กันแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวรายงาน ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “ Brand & Product Knowledge” โดยคุณอินทัช รักวงษ์ฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโตโยต้าร้อยเอ็ด เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดรุ่นใหม่ในยุค Thailand 4.0

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 (120)/2560 วันที่ 21 กันยายน 25560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_9749

วันที่ 21  กันยายน  25560  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9 (120)/2560  โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยครูกว่างตรี สาธารณรัฐเวียดนาม ในโครงการเจรจาขยายความร่วมมือด้านวิชาการกับวิทยาลัยครูกว่างตรี

dsc_0207

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยครูกว่างตรี สาธารณรัฐเวียดนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)