NEW

กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 5

dsc_0428
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม“กยศ รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5 ” เราทำความดี ด้วยหัวใจยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันการศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น สำหรับท่านที่บริจาคโลหิตยังมีของที่ระลึกให้อีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

dsc_2887

เมื่อวันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีคณะผู้บริหาร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)

ค่ายภาษาอังกฤษ “Fun with English Camp 2017”

dsc_2981

ภาพบรรยากาศของความสนุกสนานกับ ค่ายภาษาอังกฤษ “Fun with English Camp 2017” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยากรและผู้นำค่าย โดย ผศ.สนธยา น้อยวังคลัง / อ.ดร.เดือนเพ็ญ รักษ์แพทย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

(เพิ่มเติม…)

ท่านอธิการบดีขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

dsc_2838-1

วันนี้ ( 15 กุมภาพันธ์ 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำนายปราโมทย์ ทองสา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง และศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ปี2561 (Young Artists Talent 4.0 #9) เข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของคณะฯ คณาจารย์ และนักศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนี้ท่านอธิการบดียังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอีกด้วย (เพิ่มเติม…)

วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และนิทรรศกาลความเป็นมาของมหาวิทยาลัยฯ

dsc_2342

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 07.39 น.อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันราชภัฏ   ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ฝั่งห้องการเงิน) และขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าชมการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก… (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49 ระหว่าง วันที่ 10-12 ก.พ.2561

dsc_1922

เมื่อวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561  อธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  ได้นำผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งมีสโมสรบุคลากรเป็นผู้ประสานงานและดูแลความเรียบร้อยในครั้งนี้  และมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยความยินดียิ่ง

dsc_1659

เมื่อเวลา 10.39 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รักษาการผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 5 ธันวาคม  2550 (เพิ่มเติม…)

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

dsc_1447

เมื่อเวลา 09.39 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ ห้องประชุม  A ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550
โดยมีคณาอาจารย์  คุณครู ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก… (เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เรื่อง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพด้านการศึกษาระดับสถาบัน” 9 กุมภาพันธ์ 2561

dsc_1747

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.09 น. ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เรื่อง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพด้านการศึกษาระดับสถาบัน” ซึ่งจัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพ  ทั้งนี้ได้มีสถาบันต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย  รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมรับฟังแนวทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างครบถ้วน. (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

dsc_1498-1

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. อาจารย์ ดร. การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์อนงค์ศรี จันทะคัด หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ Dr. He Dong ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อและคณะ จากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสได้เข้าเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมร่วมพบปะพูดคุยและวางแผนแนวทางในการทำความร่วมมือด้านการศึกษาในอนาคตต่อไป (เพิ่มเติม…)