NEW

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

dsc_1463

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2  วันที่ 17 กรกฎาคม  2560

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ต้อนรับ พลตรีณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด

20067968_1938455766368676_1154136584_n

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี อาจารย์ปริญ รสจันทร์ ผู้อำนวยสำนักงานกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษศิรินทร์ ภิญญาคง ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ พลตรีณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสบรรยาย การทำความเข้าใจกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี 2560 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

-ขอขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจากสำนักเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ

dsc_0022

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี  ท่านอาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดี เป็นประธาน  พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กว่า 100  คน  ร่วมโครงการ ศธ. ปลูกป่ารวมใจ ทำดีเพื่อพ่อ ณ ลานหน้าอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้  เป็นต้นไม้มลคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คือต้นกันเกรา และพันธุ์ไม้อื่นๆ  เช่น มะฮอกนี แคป่า อินทนิลบก จำนวน  265  ต้น
(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1

dsc_1293

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางด้านศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” ขึ้น โดยมีท่านชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่าการจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัย

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

dsc_7477

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  รอบที่ 2

(เพิ่มเติม…)

ทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา 19 ปี มรภ.รอ.

dsc_1214

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 19 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ ปีการศึกษา 2560 อย่างสมบูรณ์และได้รับบุญกันถ้วนหน้า

(เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแกนนำที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์

dsc_0087

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแกนนำที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ขึ้น ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนแกนนำที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ตามกรอบคุณลักษณะของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครูได้แก่ การเป็นผู้มีจิตอาสา มีความฉลาดทางอารมณ์และมีความเป็นครู มีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

dsc_0904

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.09 น. อาจารย์นิถินาถ  อุดมสันต์  ผู็อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2560  ณ วัดตาลวนาราม    บ้านเหล่าแขม ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และช่วยพัฒนาวัดด้านความสะอาดด้วยอิ่มบุญกันทั่วหน้า (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

dsc_0704

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.09 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2560  ณ วัดสว่างอารมณ์  บ้านดงกลาง ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและผู้บริหารในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าศึกษาสาขาวิชาชีพครู

dsc_0031

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและผู้บริหารในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าศึกษาสาขาวิชาชีพครูขึ้น ณ ห้อง EDU 206 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และ อาจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ กล่าวรายงาน ภายในโครงการรับฟังการบรรยาย เรื่องการพัฒนานักเรียนตามคุณลักษณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น มีขันหมาก มีครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)