NEW

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีต้นทุนและโปรแกรมสำเร็จรูปฯ

dsc_1497

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีต้นทุนและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับวิชาชีพสู่สากลตามแผนผลงานการให้บริการวิชาการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่สอง เรื่องการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชีระหว่าวันที่ 20 -21 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีฯ

dsc_1219

วันที่  20  มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี  ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีต้นทุนและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับวิชาชีพสู่สากลตามแผนผลงานการให้บริการวิชาการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560  ระหว่าวันที่ 20 -21  มีนาคม  2560   ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

dsc_5680

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดี ในที่ประชุมประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 14 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด..

dsc_0857

วันที่ 14 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด..โดยมีผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรมมากมาย…..
(เพิ่มเติม…)

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รับรางวัล ตราสัญญลักษณ์มาตรฐานห้องประชุม “Rajabhat Greenview Professional Center”

17342360_1482740928425739_373196228_o

อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะเข้า รับรางวัล ตราสัญญลักษณ์มาตรฐานห้องประชุม “Rajabhat Greenview Professional Center”
ท่านรองนายกธนะศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์ (เพิ่มเติม…)