Uncategorized

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559

dsc_0813

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 19.12 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เป็นวันที่ 4 โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ระหว่างวันที่ 16-19 และ 21-22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(เพิ่มเติม…)

บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.รอ. ประจำปีการศึกษา 2558-2559

dsc_0464

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 บรรยากาศการรายงานตัว เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น มีการเรียกแถวบัณฑิตร่วมกันบันทึกภาพหมู่เป็นคณะ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านข้าง หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จากนั้นบัณฑิตตั้งแถวรายงานตัว ณ หน้าอาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ได้มีการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่หอประชุม จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับและให้โอวาทแก่ผู้รับพระราชทานปริญญาบัตร และเริ่มการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 -2559 โดยบรรยากาศในวันซ้อมใหญ่เป็นไปอย่างคึกคัก มีบัณฑิตใหม่ และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งประดับตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับไว้อย่างสวยงาม และในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ระหว่างวันที่ 16-19 และ 21-22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (126)/2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_4533

เวลา 09.39 น. วันที่ 21 มีนาคม  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3 (126)2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน    (เพิ่มเติม…)

นักศึกษา มรภ.รอ. ร่วมใจออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

dsc_1101

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมพลังออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2558-2559

29020135_1686172708072251_174352789_n

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ระหว่างวันที่ 16-19 และ 21-22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561

dsc_3907

เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2561  เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน

dsc_0943

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่ที่บรรจุวุฒิปริญญาตรีทุกตำแหน่ง) และมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

(เพิ่มเติม…)

การวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและท่าอากาศยาน

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91%e0%b9%94_0017

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและท่าอากาศยาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการวิพากษ์หลักสูตรฯ และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรและผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรฯ และมีคณะผู้บริหาร คณบดีบริหารธุรกิจและการบัญชี คณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจาก คุณธนทรัพย์ อนารัตน์

(เพิ่มเติม…)

โครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล

dsc_0850

โครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 สำหรับอาจารย์ บุคลากร และครูในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย Dragonfly English Camps Team ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล

dsc_0090

ภาพบรรยากาศของโครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)