Uncategorized

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.รอ. ร่วมจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

26793366_10156981228025898_330347915_n

วันนี้ (13 มกราคม 2561) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และเล่นเกมส์สนุกๆ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด ทางคณะฯ ได้นำอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มาให้เด็กๆ ได้ทดสอบและทดลอง รวมไปถึงเกมต่อภาพ เด็กที่เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างมีความสนุกสนาน พร้อมกับได้รับความรู้ควบคู่กลับไปด้วย กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาควิชา และทุกสาขาวิชาเป็นอย่างดีเยี่ยม จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้

-ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจากอาจารย์วรพจน์ พรหมจักร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

dsc_0509

วันนี้ (13 มกราคม 2561) คณะครุศาสตร์ ได้จัดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ โดยในปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ และของรางวัลต่างๆ จำนวนมาก ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์การนักศึกษา นักศึกษาทั้ง 11 สาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ห้างร้าน และหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ และของรางวัลต่างๆ ทั้งนี้ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

โรงเรียนสาธิต มรภ.รอ. จัดการแข่งขันกีฬากีฬาสายสัมพันธ์สาธิตฯ เกม ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_0180

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ภายใต้ชื่อ กีฬาสายสัมพันธ์สาธิตฯ เกม ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา และมีอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและรักในการออกกำลังกายให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำทีมผู้บริหาร พบอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 8 มกราคม 2561

dsc_9232

วันที่ 8 มกราคม 2561  เวลา 14.09 น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  เข้าพบอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ท่านนพพร จันทรถง  เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ พร้อมอวยพรปีใหม่ และรับพรจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนำทีมผู้บริหาร พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มกราคม 2561

dsc_9160

วันที่ 4 มกราคม 2561  เวลา 14.09 น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ พร้อมอวยพรปีใหม่ และรับพรจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  และท่านรองผู้ว่าราชการได้หารือ แนะนำ ขอให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและระดับชาติต่อไป (เพิ่มเติม…)

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560

dsc_8341

วันที่ 28 ธันวาคม  2560  เวลา 18.49 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย  ภูมิพันธุ์  ประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560  พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย  ที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด  พร้อมมอบโชคและอวยพรปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราชและพระนาคปรกเมืองไพร ได้โปรดปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัว  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประสบความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดปี 2561

(เพิ่มเติม…)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 28 ธันวาคม 2560

dsc_8279

วันที่ 28 ธันวาคม 2560  เวลา 17.09 น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด  เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ พร้อมอวยพรปีใหม่ และรับพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด.. (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (123)/2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.

dsc_8086

วันที่ 28  ธันวาคม  2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12 (123)/2560  โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน.. (เพิ่มเติม…)

พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 28 ธ้นวาคม 2560

dsc_7734

วันที่ 28  ธันวาคม  2560   เวลา 09.09 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ซึ่งได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเฉลย  ภูมิพันธ์   ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม  2560  เป็นต้นมา  โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์  บุคลากร แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี   (เพิ่มเติม…)

สโมสรบุคคลากรจัดพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 วันที่ 28 ธ.ค.2560

dsc_7600

วันนี้ (28  ธันวาคม  2560)  เวลา  07.19 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561  พระสงฆ์  จำนวน 9 รูป  เพื่อความสุขกาย สุขใจ ตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้   โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมเพรียงกัน….. (เพิ่มเติม…)