ติดต่อเรา

https://pr.reru.ac.th

โทรศัพท์ : 043-556-002

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม  พ.ศ.2550  เลขที่  113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120