NEW

รักษาราชการแทนอธิการบดีให้โอวาทตัวแทนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแผนกลยุทธ์การตลาด

dsc_4316

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีพิธีให้โอวาทแก่ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และอาจารย์ผู้ฝึกสอน ที่กำลังจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันแผนกลยุทธ์การตลาด TOYOTA SAKETNAKRON Marketing Plan contest กับบริษัทโตโยต้าสาเกตนคร จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ บริษัทโตโยต้าสาเกตนคร จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ตัวแทนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถคว้ารางวัลได้อย่างภาคภูมิ โดยมี อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวให้โอวาทแก่ตัวแทนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 4 คน ขอให้ตัวแทนนักศึกษาจากกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ดูแลซึ่งกันและกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และกลับมาพร้อมชัยชนะด้วยความภาคภูมิใจของเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว “พลธานี”

dsc_0073

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียอย่างไม่มีวันกลับ และน้อมจิตอธิฐานให้ดวงวิญญาณ ของคุณครูทองศรี พลธานี ข้าราชการบำนาญ คุณแม่ของท่านศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อายุ 99 ปี ถึงแก่กรรมเมื่อ บ่าย 15.59 น. เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ไปสู่สุคติอย่างสงบ โดยจะตั้งสวดพระอภิธรรม ในระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น. และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) ในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบูรพา บ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

(เพิ่มเติม…)

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มรภ.รอ. จัดโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับโรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

dsc_0184

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์อนงค์ศรี จันทะคัด หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และทีมงาน ได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับโรงเรียนเครือข่ายคู่พัฒนาด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยครูกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 16 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมกับนักเรียนโรงเรียนบัวขาว และได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยครูกุ้ยโจว ไปเยี่ยมชมวัดอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมภูไท วัดวังคำ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.รอ. ได้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ”New gen ใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์”

dsc_4244

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้หัวข้อ”New gen ใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และในการดำรงชีวิตในอนาคตต่อไป ภายในการมีการบรรยายโดยท่านวิทยากร อาจารย์อินทร์ทรัช รักษ์วงศ์ฤทธิ์ (ผู้จัดการฝ่ายทั่วไป บริษัทโตโยต้าร้อยเอ็ด) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในพัฒนาการศึกษาของชาติ ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าว จากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ และสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

dsc_0488

วันนี้ 4 ธันวาคม 2560 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ พ่อดีเด่น ประจำปี 2560และพิธีมอบทุนการศึกษา วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 อีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_0042

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561 แบบไม่มีการสอบข้อเขียน ได้มีโอกาสเข้าศึกษาใน 4 คณะ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในรอบนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สำนักวิชาการและประมวลผล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและส่งประกาศฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 043-556004 หรือที่ https://academic.reru.ac.th/

(เพิ่มเติม…)

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง Growth mindset และ Grit ประตูสู่ความสำเร็จ

dsc_3869

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง Growth mindset และ Grit ประตูสู่ความสำเร็จ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโดยสำนักวิชาการและประมวลผล (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้มติสภาเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2. อาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
3. อาจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (122)/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 25560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_3732

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (122)/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 25560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  โดยมีการมอบโล่เกียรติคุณ แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในวันนี้ด้วย
(เพิ่มเติม…)