New

มรภ.รอ. แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ ที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำสิ่งของไปบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านโนนแพง ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานพิธีมอบหมวกและเสื้อ แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560  เวลา 13.09 น. รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  เป็นประธานพิธีมอบหมวกและเสื้อ  แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีที่ 3  ประจำปี 2560  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีผู้บริหารทางการพยาบาล  และมีแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะทั้ง 6 คณะ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ตระหนักถึงประวัติ ความเป็นมาความสำคัญในตราพระราชลัญจกร ตลอดจนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้และถวายพานพุ่มราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุด แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

(เพิ่มเติม…)

รร.สาธิต มรภ.รอ. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีท่านอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวพิธีเปิด และมีอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญต่อวงการภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะวันดังกล่าวตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย”นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทย ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยอีกหลายโอกาส ด้วยความสำคัญดังกล่าว คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ฝึกอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  ศรีปัดถา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย” ประจำปี 2560 ฝ่ายสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ภูริต ควินรัมย์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง  ในช่วงเช้าฝึกอบรมในภาคทฤษฏี ได้รับเกียรติจากหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีการเกิดไฟไหม้ ,การอพยพผู้ประสบภัย ,แผนอพยพหนีไฟ  จากนั้นในช่วงบ่าย บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมกว่า 200 คน ร่วมซ้อมแผนในสถานการณ์สมมติว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ตึก 7 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลังจากนั้นผู้ประสบเหตุได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบ พร้อมติดต่อขอรับความช่วยเหลือไปที่งานบรรเทาสาธารณภัยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิง ทีมกู้ชีพกู้ภัย จากอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชการลที่ 10

วันที่ 28  กรกฏาคม  2560  เวลา 09.29 น.  ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  โดยมีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และนักศึกษาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดี นำตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ‘ในหลวง ร.10’

รักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ นำข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างและนักศึกษา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9 และถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7 (118/2560) วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

ประชุมสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 7 (118/2560)  วันที่ 27  กรกฎาคม 2560  เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

(เพิ่มเติม…)

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

  เมือวันที่ 27 กรกฎาคม  2560  เวลา 08.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดพิธีไหว้ครู  ประจำปี 2560   โดยมีอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)