New

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ.ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561

42105870_2142489009404599_4468203058127437824_n

วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทราย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำนายอดิสร ใจสมัครรัก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับอุดมศึกษา เข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของคณะฯ คณาจารย์ และนักศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนี้ท่านอธิการบดียังได้มอบเหรียญพระนาคปรกให้กับนักศึกษาอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

โครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย

dsc_4627

วันที่ 19 กันยายน 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย โดย สสส. ภายในงานมีกิจกรรมรับฟังการบรรยาย ถามตอบข้อสงสัยในเรื่องรักและการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมความบันเทิง เกมและของรางวัลมากมาย
ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

dsc_4551

วันที่ 19 กันยายน 2561 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลันราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

ท่านอธิการบดี มอบเกียรติบัตรโครงการ “คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ ภายใต้การสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน”

dsc_4490

วันที่ 19 กันยายน 2561 ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ มอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่แกนนำนักศึกษาจากทุกคณะ เนื่องในโครงการ “คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ ภายใต้การสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน” หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์กรกนก ตระกูลการ และอาจารย์วรรณภัทรพร สิริโพธิ์แก้ว ผู้ร่วมวิจัย ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ

(เพิ่มเติม…)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น

dsc_4244

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น ตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง ตำบลหนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม การประกวดและคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)