New

มรภ.รอ. จัดวันสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

dsc_4597

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ปริญ รสจันทร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดวันสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่างๆ ของการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาแก่ครู-อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ โดยจัดกิจกรรมวิชาการ การเสวนา การบรรยายวิชาการ การเสวนาแสดงนิทรรศการสังคมศึกษาทั้ง 5 สาระการเรียนรู้และผลงานของสาขาวิชาสังคมศึกษา และสร้างเครือข่ายพร้อมทั้งให้บริการวิชาการกับองค์กรทางการศึกษาด้านสังคมศึกษา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสังคมศึกษาแก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนสังคมศึกษาผ่านประสบการณ์งานกิจกรรม 3. เพื่อสร้างกิจกรรมประกวดแข่งขันในระดับภาคขึ้นโดยมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการคือการตอบปัญหาทางด้านวิชาสังคมศึกษา

(เพิ่มเติม…)

ชาว มรภ.รอ. ร่วมทำบุญตักบาตรและอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันราชภัฏ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.09 น. ที่บริเวณหน้าอาคารหอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรและอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันราชภัฏ

dsc_4288

(เพิ่มเติม…)

โครงการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์สำหรับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2016-11-02_13-47-22โครงการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์สำหรับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

โครงการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์สำหรับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์สำหรับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์สำหรับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพโครงการ ที่นี่       โครงการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์สำหรับผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์