Daily Archive: ธันวาคม 5, 2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9 วันที่ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม  2564  เวลา  9.09 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้  และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง  ในโอกาสนี้ท่านประธานในพิธีได้บันทึกภาพ  มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา  เพื่อใช้ในการศึกษา เล่าเรียนต่อไป และมีกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ด้วย (เพิ่มเติม…)