Daily Archive: พฤษภาคม 5, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตกำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อย ให้โอวาทนักกีฬาฟุตบอลก่อนเดินทางไปสู้ศึก TA Thailand Amateur League 2022

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  เวลา  08.35 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตกำมันตะคุณ รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อย ให้โอวาทนักกีฬาฟุตบอลก่อนเดินทางไปสู้ศึก TA Thailand Amateur League 2022 รอบแรก Northern Zone Group (f) Football Match  พร้อมอวยพรให้การเดินทางให้ปลอดภัยรักษาสุขภาพ  และการแข่งขันขอให้ทำเต็มกำลังความสามารถขอให้โชคดี  โดยมีอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และพัฒนาคุณภาพองค์กร  พร้อมด้วยอาจารย์มนตรี  เตียนพลกรัง  ผู้ฝึกสอน เข้าร่วมด้วย

(เพิ่มเติม…)