Daily Archive: พฤษภาคม 11, 2022

การประชุมวางแผนและทบทวนการดำเนินการความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังพล

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.ธนกร เชื้อจำรูญ นายปรีชา อารยะสัจพงษ์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดพร้อมผู้แทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าพบพลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และพลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ประชุมวางแผนและทบทวนการดำเนินการความร่วมมือ  ในการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังพล ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีความร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และความร่วมมือชมรมกตัญญูคลับกับมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีแผนในการทำความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้กับกำลังพล และร่วมมือกับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อเสริมการผลิตและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป (เพิ่มเติม…)