รายงานผลการดำเนินงาน มิถุนายน 2564

https://youtu.be/szwgCXyHNWw