Author Archive: teera vongchaichan

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

dsc_1463

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2  วันที่ 17 กรกฎาคม  2560

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

dsc_7477

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  รอบที่ 2

(เพิ่มเติม…)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

dsc_0904

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.09 น. อาจารย์นิถินาถ  อุดมสันต์  ผู็อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2560  ณ วัดตาลวนาราม    บ้านเหล่าแขม ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และช่วยพัฒนาวัดด้านความสะอาดด้วยอิ่มบุญกันทั่วหน้า (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

dsc_0704

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.09 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2560  ณ วัดสว่างอารมณ์  บ้านดงกลาง ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 การสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนนักศึกษาภาค ปกติ คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

dsc_0542

วันที่ 9  มิถุนายน  2560  การสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนนักศึกษาภาค ปกติ คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดี ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยดานัง สาธารณรัฐเวียดนาม

dsc_0353

วันที่ 25 พฤษภาคม  2560  เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  รองอธิการบดี  ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยดานัง สาธารณรัฐเวียดนาม

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5(116)/2560 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

dsc_0141

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 5(116)/2560  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชืพกรีนวิว

(เพิ่มเติม…)

โครงการเปิดโลกทัศน์ ชะอำ – กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรี

dsc_8608

โครงการเปิดโลกทัศน์  ชะอำ – กาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรี

(เพิ่มเติม…)

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาหลักสูตรการเรียนและการสอน

18379353_10209290244525695_223275607_o

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาหลักสูตรการเรียนและการสอน
คณะครุศาสตร์ วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไนซ์บีช จังหวัดระยอง

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5 /2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

dsc_8577

การประชุมสภาวิชาการ  สมัยสามัญ  ครั้งที่ 5 /2560  วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

(เพิ่มเติม…)