คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้สรุปผลการดำเนินการตรวจเยี่ยม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับคำชมจากท่านคณะกรรมการว่ามีความพร้อมมาก อีกทั้งมีข้อเสนอแนะและคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ

วันนี้ เวลา 17.00 น. คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้สรุปผลการดำเนินการตรวจเยี่ยม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับคำชมจากท่านคณะกรรมการว่ามีความพร้อมมาก อีกทั้งมีข้อเสนอแนะและคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ..คณะพยาบาลขอกราบขอบพระคุณนะโอกาสนี้

dsc_0537 dsc_0539 dsc_0544 dsc_0539 dsc_0542 dsc_0552 dsc_0561 dsc_0563 dsc_0582 dsc_0584 dsc_0589 dsc_0597 dsc_0600 dsc_0603 dsc_0608 dsc_0609 dsc_0616dsc_0615dsc_0619 dsc_0632