อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รับรางวัล ตราสัญญลักษณ์มาตรฐานห้องประชุม “Rajabhat Greenview Professional Center”

อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะเข้า รับรางวัล ตราสัญญลักษณ์มาตรฐานห้องประชุม “Rajabhat Greenview Professional Center”
ท่านรองนายกธนะศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์
17265250_1349742765084519_4618072447859764662_n

17156135_1349742751751187_2011992762864549637_n17264561_1349742811751181_6970123131383575760_n17103537_1349742785084517_5124602527938700339_n

17349292_1482740028425829_982425311_o 1408088057 17342412_1482741188425713_972388562_o 17342450_1482740128425819_1477288906_o 17342293_1482740321759133_1593223344_o 17342360_1482740928425739_373196228_o 17342136_1482740335092465_167130903_o 17311411_1482741171759048_1789533892_o 17310874_1482740155092483_1051936602_o 17310772_1482739848425847_1842245448_o 17310456_1482741218425710_256431337_o 17273963_1482740065092492_223898942_o 17273908_1482740341759131_779581417_o 17273832_1482740198425812_494092191_o 17273612_1482740068425825_2051857974_o 17273409_1482740925092406_483028573_o 17273299_1482740058425826_1010959977_o