วันที่ 14 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด..

วันที่ 14 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด..โดยมีผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรมมากมาย…..

dsc_1128 dsc_1107 dsc_1085 dsc_1030 dsc_1006 dsc_0985 dsc_0983 dsc_0923 dsc_0857 dsc_0841 dsc_0832 dsc_0785 dsc_0766 dsc_0764 dsc_0762 dsc_0748 dsc_0744 dsc_0701 dsc_0692 dsc_0687 dsc_0682 dsc_0678

Share via
Copy link
Powered by Social Snap