วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีฯ

วันที่  20  มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี  ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีต้นทุนและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับวิชาชีพสู่สากลตามแผนผลงานการให้บริการวิชาการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560  ระหว่าวันที่ 20 -21  มีนาคม  2560   ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_1404 dsc_1387 dsc_1385 dsc_1380 dsc_1373 dsc_1363 dsc_1357 dsc_1355 dsc_1348 dsc_1343 dsc_1336 dsc_1329 dsc_1328 dsc_1325 dsc_1311 dsc_1305 dsc_1295 dsc_1290 dsc_1288 dsc_1282 dsc_1278 dsc_1265 dsc_1262 dsc_1259 dsc_1254 dsc_1249 dsc_1247 dsc_1244 dsc_1240 dsc_1236 dsc_1233 dsc_1230 dsc_1228 dsc_1227 dsc_1225 dsc_1219 dsc_1218 dsc_1203 dsc_1178 dsc_1169 dsc_1164 dsc_1158 dsc_1156 dsc_1152

Share via
Copy link
Powered by Social Snap