วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีต้นทุนและโปรแกรมสำเร็จรูปฯ

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีต้นทุนและโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับวิชาชีพสู่สากลตามแผนผลงานการให้บริการวิชาการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่สอง เรื่องการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชีระหว่าวันที่ 20 -21 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
dsc_1457 dsc_1462 dsc_1464 dsc_1466 dsc_1471 dsc_1473 dsc_1474 dsc_1475 dsc_1477 dsc_1478 dsc_1479 dsc_1483 dsc_1488 dsc_1490 dsc_1492 dsc_1495 dsc_1497 dsc_1498 dsc_1502 dsc_1503 dsc_1504 dsc_1505 dsc_1507 dsc_1511