การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ห้องประชุม 9A ชั้น 9 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ในวันที่ 22 มีนาคม 2560

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ห้องประชุม 9A ชั้น 9 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ในวันที่ 22 มีนาคม 2560

dsc_1649 dsc_1648 dsc_1647 dsc_1646 dsc_1643 dsc_1640 dsc_1639 dsc_1638 dsc_1637 dsc_1636 dsc_1635 dsc_1634 dsc_1633 dsc_1632 dsc_1631 dsc_1630 dsc_1629 dsc_1628 dsc_1626 dsc_1624 dsc_1623 dsc_1620 dsc_1619 dsc_1615 dsc_1612 dsc_1607 dsc_1605 dsc_1602 dsc_1598 dsc_1596 dsc_1593 dsc_1592 dsc_1591 dsc_1590 dsc_1588 dsc_1586 dsc_1585