วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานเปิดโครงการ

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการสู่เส้นทางสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_1681 dsc_1686 dsc_1696 dsc_1704 dsc_1711 dsc_1719 dsc_1722 dsc_1725 dsc_1726 dsc_1730 dsc_1733 dsc_1738 dsc_1741 dsc_1744 dsc_1745 dsc_1747 dsc_1751 dsc_1753 dsc_1755 dsc_1757 dsc_1758 dsc_1763 dsc_1766 dsc_1792 dsc_1793