วันที่สองของการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการสู่เส้นทางสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่สองของการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการสู่เส้นทางสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่สองของการจัดโึครงการโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก..

dsc_1820 dsc_1822 dsc_1823 dsc_1825 dsc_1827 dsc_1828 dsc_1829 dsc_1830 dsc_1831 dsc_1832 dsc_1834 dsc_1835 dsc_1837 dsc_1838 dsc_1839 dsc_1840 dsc_1841 dsc_1842 dsc_1843 dsc_1844 dsc_1845 dsc_1846 dsc_1847 dsc_1848 dsc_1849 dsc_1851 dsc_1852 dsc_1854 dsc_1856 dsc_1859 dsc_1862 dsc_1864 dsc_1865 dsc_1866 dsc_1868 dsc_1870 dsc_1872