โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ Routine to Research:R2R

วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 12.59 น. รักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม EDU206 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_2170 dsc_2173 dsc_2180 dsc_2186 dsc_2188 dsc_2189 dsc_2193 dsc_2194 dsc_2197 dsc_2199 dsc_2202 dsc_2209 dsc_2214 dsc_2221 dsc_2226 dsc_2228 dsc_2229 dsc_2230 dsc_2231 dsc_2234 dsc_2237 dsc_2239 dsc_2257 dsc_2259 dsc_2260 dsc_2263 dsc_2275

dsc_2019 dsc_2157 dsc_2154 dsc_2149 dsc_2137 dsc_2136 dsc_2127 dsc_2118 dsc_2111 dsc_2107 dsc_2105 dsc_2099 dsc_2069 dsc_2067 dsc_2063 dsc_2057 dsc_2056 dsc_2037 dsc_2028 dsc_2024 dsc_2021