มรภ.รอ.จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

dsc_0484 dsc_0486 dsc_0501 dsc_0505 dsc_0509 dsc_0511 dsc_0513 dsc_0519 dsc_0554 dsc_0573 dsc_0580 dsc_0590 dsc_0592 dsc_0616 dsc_0619 dsc_0649 dsc_0665 dsc_0675 dsc_0688 dsc_0713 dsc_0732 dsc_0734 dsc_0747 dsc_0762 dsc_0764 dsc_0768 dsc_0772 dsc_0776 dsc_0777 dsc_0778 dsc_0779 dsc_0792 dsc_0800 dsc_0801 dsc_0804 dsc_0808 dsc_0812 dsc_0816 dsc_0822 dsc_0824 dsc_0827 dsc_0829 dsc_0833 dsc_0837 dsc_0839 dsc_0908 dsc_0910 dsc_0918 dsc_0920 dsc_0941