การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬามหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีกิจกรรมการประกวดผู้นำเชียร์และแอโรบิก แดนซ์ อีกด้วย

dsc_1391dsc_1390 dsc_1399 dsc_1401 dsc_1402 dsc_1404 dsc_1406 dsc_1427 dsc_1438 dsc_1439 dsc_1445 dsc_1470 dsc_1474 dsc_1475 dsc_1483 dsc_1487 dsc_1491 dsc_1492 dsc_1528 dsc_1566